Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ για την πτυχή αγνοουμένων, ΓΤΠ 10/03/2023


Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία συνεχίζεται η διαδικασία επιτήρησης της εφαρμογής της Απόφασης του ΕΔΑΔ στη Δ’ Διακρατική Υπόθεσης Κύπρος εναντίον Τουρκίας (πτυχή αγνοουμένων) + Βαρνάβα και άλλοι.

Στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης καταγράφει τη σημασία των ανθρωπιστικών θεμάτων που σχετίζονται με την πτυχή των αγνοουμένων στην Κύπρο. Καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει ότι η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές όπου πιθανόν να βρίσκονται λείψανα αγνοουμένων, αλλά και να εφοδιάσει τη ΔΕΑ με όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με πιθανούς χώρους ταφής.

Η Τουρκία καλείται να ενημερώσει την Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών για την υποβοήθηση του έργου της ΔΕΑ αλλά και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι αγνοούμενοι έχασαν τη ζωή τους.

Επιπλέον, στην απόφαση η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών αποδοκιμάζει την απουσία ανταπόκρισης της Τουρκίας στην άνευ όρων υποχρέωσή της να αποπληρώσει τις αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν σε βάρος της από το ΕΔΑΔ στις υποθέσεις Κύπρος εναντίον Τουρκίας και Βαρνάβα εναντίον Τουρκίας. Προέτρεψε δε την Τουρκία να προχωρήσει στην ως άνω καταβολή της δίκαιης ικανοποίησης, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.

Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων σύμφωνα με τις οποίες έχει κριθεί ως υπεύθυνη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και για τον πόνο που έχει προκαλέσει στους συγγενείς των αγνοουμένων, συνεπεία της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου.

(ΜΦ/ΑΦ/ΣΧ)