Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας για Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας Κυπρίων της Διασποράς, ΓΤΠ 12/05/2022


Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας ανακοινώνει τη Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας προς τους Κύπριους της Διασποράς, μετά από προκήρυξη Διαγωνισμού για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης. Η κεντρική Πλατφόρμα θα αποτελείται από δύο πλατφόρμες, την Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς και τη Σελίδα Μάθε τις Ρίζες σου.

Η πρώτη επιμέρους πλατφόρμα, με τίτλο Καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς, σκοπό έχει, όχι μόνο την ποσοτική καταγραφή των Κυπρίων της Διασποράς μας, αλλά και την ποιοτική καταγραφή. Μέσα από αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα για συλλογή στοιχείων που αφορούν τον επαγγελματικό τους τομέα, την οικογενειακή τους κατάσταση, σε ποιο μέρος του πλανήτη βρίσκονται και διάφορα άλλα στοιχεία, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρώσουν.

Με τη δημιουργία του Μητρώου Κυπρίων της Διασποράς θα γνωρίσουμε μεταξύ άλλων, τους αξιόλογους Κύπριους Επιστήμονες, Ακαδημαϊκούς, Επιχειρηματίες, καθώς και άλλες ειδικότητες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου μας στο εξωτερικό. Πέραν απ’ αυτό, το Μητρώο των Κυπρίων της Διασποράς θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο με πολλαπλά οφέλη για τις Ομοσπονδίες και Οργανώσεις μας αλλά και για εμάς, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τους δεσμούς των αποδήμων μας με τις ρίζες και τον πολιτισμό τους, αλλά και την προώθηση της Κύπρου και των συμφερόντων της.

Για πρώτη φορά θα γίνει επίσημη Καταγραφή των Κυπρίων της Διασποράς. Δεν είναι υπερβολή ότι έχουμε μία άλλη Κύπρο στο εξωτερικό, αφού από εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, ο αριθμός των Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό υπερβαίνει τις 800 χιλιάδες.

Η Καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς αποτελεί ένα από τους βασικότερους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Κυπρίων Διασποράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί δέσμευση και παρουσιάζεται στο κυβερνητικό έργο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δεύτερη επιμέρους πλατφόρμα, με τίτλο Μάθε τις Ρίζες σου απευθύνεται προς τους Κύπριους της Διασποράς μας και κυρίως προς τη νέα γενιά των απόδημων μας, από την προσχολική ηλικία και έπειτα, με στόχο τη γνωριμία και διατήρηση των δεσμών τους με τη γλώσσα, την ιστορία, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους.

Οι Κύπριοι της Διασποράς μας θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα αλλά και να μελετήσουν υλικό που αφορά την ελληνική γλώσσα, την Ιστορία μας, την παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα, παραδοσιακούς χορούς και γενικότερα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας.

Στη διαδικασία δημιουργίας της Πλατφόρμας αυτής, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας συνεργάστηκε με διάφορους φορείς και Υπουργεία, οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Σημαντικοί συνεργάτες αποτελούν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής καθώς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Η Σύμβαση υπογράφθηκε μεταξύ της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας Πληροφορικής Pixel Actions Ltd που θα αναλάβει τη δημιουργία της Διαδικτυακής αυτής Πλατφόρμας.

** Η πλαφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία περί τα μέσα Ιουλίου 2022.

(ΡΜ/ΝΓ/ΙΚ)