Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Παρατίθεται πιο κάτω η αναθεωρημένη Εθνική Στραγητική για τους Κύπριους της Διασποράς η οποία απορρέει μέσα από τις εμπειρίες και τη συνεργασία του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας με τις Οργανώσεις των Αποδήμων μας, όπου τέθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν δράσεις και στόχοι για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Απόδημου Ελληνισμού.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της Στρατηγικής και ιδιαίτερα το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Η Στρατηγική, πέραν από την ηλεκτρονική της μορφή, έχει εκδοθεί και σε έντυπη τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 2023-2028.pdf