Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και συγεκριμένα η Υπηρεσία Κυπρίων της Διασποράς και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων προβαίνει ανά διμηνία σε έκδοση Newsletter με σκοπό να ενημερώσει τους Απόδημούς μας για τις δράσεις και το έργο του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας αλλά και για άλλα ποικίλα θέματα της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος τόσο των απανταχού Αποδήμων Κυπρίων όσο και όσων έχουν επαναπατρισθεί. Πιο κάτω παρατίθενται εκδόσεις των Newsletters. Παλαιότερες εκδόσεις των Newsletters, πέραν των πιο πρόσφατων οι οποίες φαίνονται πιο κάτω, μπορείτε να τις βρείτε στο Αρχείο όπου διαχωρίζονται κατά έτος για δική σας ευκολία.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από τα τέλη του 2016 μέχρι και τον Μάρτιο του 2018 το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας και η Υπηρεσία Κυπρίων της Διασποράς και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων προχωρούσε σε τριμηνιαία έκδοση του Περιοδικού "Η Κύπρος μας". Τα τεύχη αυτά θα τα βρείτε επίσης στο Αρχείο.


Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ - ΤΕΥΧΟΣ 33 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ - ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ - ΤΕΥΧΟΣ 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023Αρχείο