Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


ΕΝ-English: Entering a new era, where the precautions and restrictions as a result of COVID-19 brought major changes around the world, the Office of the Presidential Commissioner follows the relevant directivities and adapts to the new environment.

The NDCP and the NCCT Programs that were planned and organized for the summer of 2020 by the Office of the Presidential Commissioner, and particular by the Service of Cyprus Diaspora and Repatriates have been postponed due to COVID-19.

Thanks to the technology and professional online tools available, the Service of Cyprus Diaspora and Repatriates has constructed online programs so that the potential participants to the above programs will have the opportunity to get to know their homeland, customs, history and traditions through web navigation.

Videos and short texts, attempt an online learning of the history, culture and gastronomy of Cyprus, as well as online education on both the Greek Language, Cypriot Dialect, the History of Cyprus and the tutoring of Cypriot Folk Dances. The Presidential Commissioner's Office in cooperation with the Cyprus University and the University of Nicosia offer to our diaspora members’ free lectures and lessons through each University's platform. At the end of the page you can find the table with the lectures/lessons.

To participate to the e-lectures/e-lessons offered or watch the relevant videos concerning Cyprus, please visit one of the four categories below that interests you, and click on it for further instructions

*Greek text followsΕL- Ελληνικά: Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, όπου οι προφυλάξεις και οι περιορισμοί ως αποτέλεσμα του COVID-19 επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε όλον τον κόσμο, το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας ακολουθεί τις οδηγίες και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Τα Προγράμματα NDCP και NCCT που είχαν προγραμματιστεί και οργανωθεί για το καλοκαίρι του 2020 από το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία των Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων, έχουν αναβληθεί λόγω του COVID-19 .

Χάρη στην τεχνολογία και τα επαγγελματικά διαδικτυακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων έχει δημιουργήσει διαδικτυακά προγράμματα, έτσι ώστε οι πιθανοί συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πατρίδα τους, τα έθιμα, την ιστορία και τις παραδόσεις τους μέσω του διαδικτύου.

Μέσω βίντεο και σύντομων κειμένων, επιχειρείται μια διαδικτυακή εκμάθηση της ιστορίας, του πολιτισμού και της γαστρονομίας της Κύπρου, καθώς και διαδικτυακή εκπαίδευση για την Ελληνική Γλώσσα, την Κυπριακή Διάλεκτο, την Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου και τη διδασκαλία Παραδοσιακών Κυπριακών Χορών.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρουν σε Κύπριους απόδημους της Διασποράς δωρεάν μαθήματα και διαλέξεις μέσα από ειδικά σχεδιασμένες πλατφόρμες έκαστου Πανεπιστήμιου. Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να δείτε πίνακα με τις διαλέξεις/μαθήματα.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις διαδικτυακές διαλέξεις/μαθήματα αλλά και σχετικά επιμορφωτικά βιντεάκια που αφορούν την Κύπρο, παρακαλώ επιλέξτε πιο κάτω τη σχετική κατηγορία που σας ενδιαφέρει, για περαιτέρω οδηγίες:
CYPRIOT TRADITIONAL PRODUCTS, CHAIRS, VASES ETC CYPRUS HISTORY AND CULTURE / ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥCYPRUS DISHES CUIZINE CYPRIOT CUISINE / ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑGREEK ALPHABET, GREEK LETTERS GREEK LANGUAGE AND CYPRIOT DIALECT / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣCYPRIOT TRADITIONAL DANCES CYPRIOT FOLK DANCES / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ε-Lessons and E-Lecture for Expatriate Cypriots

July 2020

MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ
TUESDAY / ΤΡΙΤΗ
WEDNESDAY / ΤΕΤΑΡΤΗ
THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ
FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06/07/20
07/07/20
08/07/20
09/07/20
10/07/20
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 1 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 1 (Ζ)

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 1 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 1 )University of Cyprus
Survey of Cyprus History: From British Rule to the European Union
Lecture 1:
The Early Years to British Colonial Rule
PRE-RECORDED VIDEO

Ανασκόπηση της Ιστορίας της Κύπρου: Από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάλεξη 1:
Από τα Πρώιμα Χρόνια μέχρι την Βρετανική Αποικοκρατία
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia
11:00-13:00
Greek Language-Lesson 2 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 2 (Ζ)

16:00-18:00
Greek Language-Lesson 2 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 2 )University of Cyprus
Cypriot Folk Dances
Lesson 1: Syrtos
PRE-RECORDED VIDEO

Παραδοσιακοί Κυπριακοί Χοροί
Μάθημα 1: Συρτός
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ


University of Nicosia
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 3 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 3 )

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 3 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 3 )


University of Cyprus
13/07/20
14/07/20
15/07/20
16/07/20
17/07/20
11:00-13:00
Greek Language-Lesson 4 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 4 )

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 4 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 4 )University of Cyprus
Survey of Cyprus History: From British Rule to the European Union
Lecture 2:
British Colonial Rule and Independence
PRE-RECORDED VIDEO

Ανασκόπηση της Ιστορίας της Κύπρου: Από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάλεξη 2:
Βρετανική Αποικιοκρατία και Ανεξαρτησία
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia
11:00-13:00
Greek Language-Lesson 5 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 5 )

16:00-18:00
Greek Language-Lesson 5 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 5 )

University of Cyprus
Cypriot Folk Dances
Lesson 2: Sousta
PRE-RECORDED VIDEO

Παραδοσιακοί Κυπριακοί Χοροί
Μάθημα 2: Σούστα
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia

11:00-13:00
Greek Language- Lesson 6 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 6 )

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 6 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 6 )


University of Cyprus
20/07/20
21/07/20
22/07/20
23/07/20
24/07/20
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 7 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 7 )

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 7 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 7 )University of Cyprus
Survey of Cyprus History: From British Rule to the European Union
Lecture 3:
Post Invasion Cyprus
PRE-RECORDED VIDEO

Ανασκόπηση της Ιστορίας της Κύπρου: Από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάλεξη 3:
Η Κύπρος Μετά την Εισβολή
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia
11:00-13:00

Greek Language-Lesson 8 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 8 )

16:00-18:00
Greek Language-Lesson 8 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 8 )


University of Cyprus

Cypriot Folk Dances
Lesson 3: Zeimpekiko
PRE-RECORDED VIDEO

Παραδοσιακοί Κυπριακοί Χοροί
Μάθημα 3: Ζεϊμπέκικο
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia

11:00-13:00
Greek Language- Lesson 9 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 9 )

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 9 LIVE
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 9 )University of Cyprus
27/07/20
28/07/20
29/07/20
30/07/20
31/07/20
11:00-13:00
Cypriot Language History LIVE
Γλωσσική Ιστορία της Κύπρου (Ζ)

16:00- 18:00
Cypriot Language History LIVE
Γλωσσική Ιστορία της Κύπρου (Ζ)

University of Cyprus
---
Cypriot Folk Dances
Lesson 4: Kouza
PRE-RECORDED VIDEO

Παραδοσιακοί Κυπριακοί Χοροί
Μάθημα 4: Κούζα
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia

ΕΝ - The source of the audiovisual material used, is given by:
ΕL - Το οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από:

- Press and Information Office
- Cyprus Broadcasting Corporation (Historical archive - Digital Herodotus)
- Deputy Ministry of Tourism of Cyprus (Visit Cyprus)
- Tonia Buxton

and is property that belongs to the above. Any change/adaptation to their content will be subject to copyright law.
και είναι ιδιοκτησία των πιο πάνω. Τυχόν αλλαγές/ προσαρμογή στο περιεχόμενο τους υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.