Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Το Γραφείο της Επικεφαλής για Ανθρωπιστικά Θέματα Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων, και για Θέματα Θρησκευτικών Ομάδων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει αρμοδιότητες που άπτονται της διαχείρισης, συντονισμού, στήριξης και αντιμετώπισης θεμάτων που συναφών με τα πιο πάνω αλλά και θεμάτων που άπτονται της καταστροφής της Θρησκευτικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Για διεκπεραίωση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, στο Γραφείο της Επικεφαλής, λειτουργούν η Υπηρεσία Αγνοουμένων, η Υπηρεσία Εγκλωβισμένων και Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

(Στην παρούσα φάση και προσωρινά στην ιστοσελίδα φιλοξενείται και πληροφόρηση σχετική με τους Κύπριους της Διασποράς και την Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων χωρίς όμως να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επικεφαλής. Σύντομη αναφορά και στην εν λόγω Υπηρεσία θα δείτε στο τέλος)

Υπηρεσία Αγνοούμενων

Η Υπηρεσία Αγνοουμένων βρίσκεται κάτω από την άμεση πολιτική εποπτεία της Επικεφαλής. Βασικός σκοπός της Υπηρεσίας Αγνοουμένων είναι η διακρίβωση της τύχης ενός έκαστου των αγνοούμενων προσώπων των οποίων τα ίχνη χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκικής Εισβολής του 1974 και των διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963 – 1964. Στους καταλόγους της Υπηρεσίας υπήρχαν εγγεγραμμένα 1619 αγνοούμενα πρόσωπα συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής του 1974 και 42 αγνοούμενα πρόσωπα συνεπεία των διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963 - 64. Νοείται ότι οι περιπτώσεις των οποίων τα λείψανα ταυτοποιούνται από τα προγράμματα των εκταφών και ταυτοποιήσεων λειψάνων, καταχωρούνται πλέον στους καταλόγους πεσόντων.

Υπηρεσία Εγκλωβισμένων (Ανθρωπιστικών Θεμάτων)

Η Υπηρεσία Εγκλωβισμένων επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι και εξαρτώμενοι τους στις ελεύθερες περιοχές και καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και τους άλλους φορείς.

Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εγκλωβισμένους μέσω των ανθρωπιστικών λειτουργών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ή με τους ίδιους όταν έρχονται στις ελεύθερες περιοχές, με τους εξαρτωμένους τους καθώς και με τους άλλους συγγενείς τους.

Στις περιπτώσεις των εγκλωβισμένων που αναγκάζονται να έλθουν για εγκατάσταση στις ελεύθερες περιοχές η Υπηρεσία, σε συνεργασία για αρμόδια τμήματα, τους παρέχει κάθε βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Στην πράξη, λόγω των συνθηκών που επικρατούν έχουν εκτεθεί, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αποστολή της, που διαμορφώνεται από την καθημερινή τριβή με τα προβλήματα των εγκλωβισμένων και των εξαρτωμένων τους.

Επίσης η Υπηρεσία επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, μιας σειράς άλλων ανθρωπιστικών προβλημάτων που προκύπτουν από την ανώμαλη κατάσταση που δημιουργεί η συνεχιζόμενη Τούρκικη κατοχή.

Θρησκευτικές Ομάδες

Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να συμπεριλάβει τα θέματα που αφορούν στις Θρησκευτικές Ομάδες κάτω από τις αρμοδιότητες της Επικεφαλής, πιστοποιεί όχι μόνο την ίση μεταχείριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό σε όλα τα επίπεδα, αλλά και τη δημιουργία ενός χρήσιμου και πάντα ωφέλιμου διαύλου επικοινωνίας με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με συγκεκριμένη στρατηγική και σε συνεργασία με τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τους Θρησκευτικούς Ηγέτες, τους αρμόδιους φορείς και όλα τα Υπουργεία και Υπηρεσίες, προωθούνται συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, ώστε να επιτευχθεί η προβολή και η ανάδειξη της θρησκείας, της ιστορίας και του πολιτισμού της κάθε θρησκευτικής ομάδας.

************************************************************************************************************************************************************************************

Στην Ιστοσελίδα της Επικεφαλής φιλοξενείται προσωρινά και η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων.

Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων

Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων μεταφέρθηκε, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. αποφ. 81.431 και ημερ. 18/10/16), από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Προεδρία υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Προεδρίας.

Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων αποτελεί τον βασικότερα πυλώνα σύνδεσης της Κύπρου με την Διασπορά της αφού τόσο μέσω των Παγκοσμίων Οργανώσεων της Κύπρου σε κάθε χώρα όπου ζουν και εργάζονται Κύπριοι, διασφαλίζει τη συνεχή και στενή επαφή με τους απόδημους Κυπρίους συμβάλλοντας στη διατήρηση της ταυτότητας, παραδόσεων και πολιτισμού μας στις χώρες διαμονής και δραστηριοποίησης. Η Υπηρεσία βοηθά επίσης τους απόδημους Κυπρίους, γεφυρώνει τις αποστάσεις που τους χωρίζουν από την Κύπρο και προσφέρει αρωγή σε προβλήματα ή/και ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς.