Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Απόφ ΥΣ 28/2/19 - Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους Γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ)

Απόφ ΥΣ 28/2/19 - Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ)

Αναθεωρημένο Σχέδιο Επανεγκατάστασης

Σχέδιο Εγκατάστασης Νεαρών Ζευγαριών

Απόφ ΥΣ 28/8/2019 - Μεταφορά Μαρωνιτών μαθητών σε σχολεία από και προς τα κατεχόμενα Μαρωνίτικα χωριά

Απόφ ΥΣ 15/10/2019 - Μνημόνιο Συνεργασίας Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας για θέματα Αποδήμων

Απόφ ΥΣ 15/10/2019 - Οικονομική Στήριξη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής για σκοπούς υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς στις ΗΠΑ

Αποφ ΥΣ 06/11/2019 - Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Απόφ ΥΣ 27/1/20 - Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφ ΥΣ 18/03/2020 - Σχέδιο ΣΕΓ, ΣΕΝΓΑΑΕ και Δωρεάν παραχώρηση τρωκτικοκτόνου δολώματος στα Κ.Σ.Εγκλωβισμένων

Απόφ ΥΣ 18/3/20 - Κρατική Αρωγή προς τους Ιερείς της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών της Κύπρου

Απόφ ΥΣ 08/04/2020 - Έκτακτο Βοήθημα στους Εγκλωβισμένους και Επανεγκατασταθέντες