Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η κα Άννα Αριστοτέλους είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (Bachelor of Laws), μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Master of Laws) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) από Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άσκησε τη δικηγορία, εργάστηκε ως συνεργάτης του Επιτρόπου Νομοθεσίας και στη συνέχεια εργάστηκε στην Αστυνομία Κύπρου ως Νομικός Σύμβουλος. Είχε ενεργό ρόλο στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου κατά τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με θέματα δημόσιας τάξης. Πρόσθετα συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Europol, ως επίσημος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε τέσσερις διαφορετικούς Αρχηγούς Αστυνομίας ασκώντας καθήκοντα νομικού συμβούλου από το 2004.

Από το 2013 μετατέθηκε στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως διευθύντρια του Γραφείου του και διορίστηκε από τον Υπουργό ως αρμόδια για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, των Φυλακών και του Υπουργείου. Είχε ενεργό ρόλο στη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φυλακών, της Αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Διορίστηκε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Europris (Ευρωπαϊκές Φυλακές).

Από τις 30 Οκτωβρίου 2014 διορίστηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια Φυλακών και από τις 4 Απριλίου 2016 διορίστηκε Διευθύντρια Φυλακών.

Στις 6 Ιουνίου 2023 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Σύμβουλος και Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων.