Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων διασφαλίζει τη συνεχή και στενή επαφή με τους απόδημους Κυπρίους συμβάλλοντας στη διατήρηση της ταυτότητας, παραδόσεων και πολιτισμού μας στις χώρες διαμονής και δραστηριοποίησης. Η Υπηρεσία βοηθά επίσης τους απόδημους Κυπρίους να διατηρήσουν την σύνδεση τους με την Κύπρο και προσφέρει αρωγή σε προβλήματα ή/και ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων ασχολείται με τα ακόλουθα:

 1. Επαφή και επικοινωνία με τους απόδημους Κυπρίους παγκοσμίως και παροχή βοήθειας σε εκπαιδευτικά και άλλα ζητήματα.
 2. Διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων συνεδρίων για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τους αποδήμους και τη διασύνδεση τους με την Κύπρο.
 3. Στήριξη της ηλεκτρονικής έκδοσης του newsletter «Η Κύπρος μας, κοντά στους Απόδημους», η οποία κυκλοφορεί ανά διμηνία με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις για ενημέρωση των αποδήμων και επαναπατρισθέντων Κυπρίων.
 4. Διοργάνωση εκθέσεων για Απόδημους και Επαναπατρισθέντες Κυπρίους.
 5. Παροχή βοήθειας σε κυπριακές κοινότητες στο εξωτερικό στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι απόδημοι Κύπριοι για την διατήρηση της γλώσσας, πολιτισμού και την ταυτότητα μας στις χώρες διαμονής.
 6. Διοργάνωση τακτικών επισκέψεων/ταξιδιών Κυπρίων αποδήμων στην Κύπρο και στήριξη προγραμμάτων νεολαίας.
 7. Ενθάρρυνση Κυπρίων επιχειρηματιών εξωτερικού για επενδύσεις στην Κύπρο και προβολή της Κύπρου ως επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο.
 8. Παροχή βοήθειας στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν απόδημους Κυπρίους και επαναπατρισθέντες, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες.
 9. Στήριξη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κυπριακή παράδοση.
 10. Ενθάρρυνση της έρευνας αναφορικά με την ιστορία της κυπριακής διασποράς.
 11. Αποστολή ενημερωτικού και άλλου υλικού για την κυπριακή ιστορία και πολιτισμό σε οργανώσεις, σωματεία, βιβλιοθήκες και σχολεία Αποδήμων Κυπρίων.
 12. Στήριξη ενεργειών των Ομοσπονδιών μας ανά το παγκόσμιο για την Απογραφή των Κυπρίων Διασποράς.

Απόδημη Νεολαία

Το κεφάλαιο της απόδημης νεολαίας αποτελεί πολιτική κύριας προτεραιότητας. Αυτό διαλαμβάνει την υποστήριξη των υφιστάμενων δομών και σχημάτων οργάνωσης, στοχεύοντας στη δημιουργία και εμπλουτισμό προγραμμάτων – δράσεων που αφορούν στην προσέλκυση, ενθάρρυνση και ενίσχυση της απόδημης γενιάς. Επιδιώκεται η ενθάρρυνση της ανάμειξης των νέων στα παροικιακά δρώμενα (σχήματα), στην επαφή και γνωριμία με την Κύπρο, την εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της ως και στην προώθηση των δικαίων της Κύπρου. Απαιτείται ολιστική προσέγγιση και συντονισμός πολιτικής και δράσεων με αρμόδιους φορείς, σε συνέργεια με τις δράσεις και τις προσπάθειες που αναλαμβάνονται από την ομογένεια, ανά το παγκόσμιο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ζήτημα της αφομοίωσης. Η εξεύρεση εκείνης της «χρυσής τομής» που θα επιφέρει τα επιθυμητά οφέλη για την νέα και τις επερχόμενες γενεές αποτελεί μέγιστη πρόκληση που χρήζει άμεσης διαχείρισης.

Με τους σχεδιασμούς επιδιώκεται η επαφή της νέας γενιάς των αποδήμων Κυπρίων με την πατρίδα καταγωγής τους, την Κύπρο, με προγράμματα φιλοξενίας, ανταλλαγής επισκέψεων, πρακτικής άσκησης, και άλλα. Πρόσφατα, έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συναντίληψης με διάφορα Πανεπιστήμια στην Κύπρο για παροχή υποτροφιών σε απόδημους Κύπριους, και αυτό σε μια προσπάθεια να κρατηθούν κοντά στη γλώσσα τους, κοντά στις ρίζες τους.