Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η Υπηρεσία Αγνοουμένων άρχισε την λειτουργία της, υπό τη σημερινή της μορφή, το Νοέμβριο του 1977. Προηγουμένως αρμόδια Υπηρεσία για τα θέματα των Αγνοούμενων ήταν η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών θεμάτων.

Αρχικά, η Υπηρεσία Αγνοουμένων είχε υπαχθεί στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας και από το Μάρτιο του 1978 μέχρι τα τέλη του 1985 που λειτούργησε το Υπουργείο Προεδρίας υπαγόταν σε αυτό. Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 17/12/85 και την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού για το 1986, η Υπηρεσία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να καταλήξει και πάλι από το Φεβρουάριο του 1993 στο Γραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.