Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Βασικός σκοπός της Υπηρεσίας Αγνοουμένων είναι η διακρίβωση της τύχης ενός έκαστου των αγνοούμενων προσώπων των οποίων τα ίχνη χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκικής Εισβολής του 1974 και των διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963 – 1964. Στους καταλόγους της Υπηρεσίας αρχικώς υπήρχαν εγγεγραμμένα 1619 αγνοούμενα πρόσωπα συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής του 1974 και 42 αγνοούμενα πρόσωπα συνεπεία των διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963 - 64. Νοείται ότι οι περιπτώσεις των οποίων τα λείψανα ταυτοποιούνται από τα προγράμματα των εκταφών και ταυτοποιήσεων λειψάνων, καταχωρούνται πλέον στους καταλόγους πεσόντων των πιο πάνω περιόδων.