Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1974, αμέσως μετά την τούρκικη εισβολή, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών ανθρωπιστικών προβλημάτων, που προκλήθηκαν σ’ ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού από την τούρκικη εισβολή και κατοχή.

Αρχικά, η Υπηρεσία είχε υπαχθεί στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας και από το 1978 μέχρι το 1985, που λειτούργησε το Υπουργείο Προεδρίας, αποτέλεσε Υπηρεσία του Υπουργείου αυτού.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17.12.1985 η Υπηρεσία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ακολούθως με το Νόμο Αρ. 17 του 1993 (Προσωρινές Διατάξεις) η Υπηρεσία υπήχθηκε απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη συνέχεια διόρισε Επίτροπο Προεδρίας που επιλαμβάνεται θεμάτων Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων.

Η αποστολή της Υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη άμεσης εξειδικευμένης δραστηριότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων των εγκλωβισμένων καθώς και η συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα στα επί μέρους θέματα και ο συντονισμός της όλης εργασίας.

Επίσης, συνεργάζεται με τον Ανθρωπιστικό Κλάδο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και τις οργανώσεις που έχουν αντικείμενο ενδιαφέροντος τα ανθρωπιστικά θέματα.

Οι κοινότητες όπου σήμερα (Ιανουάριος 2021) διαβιούν εγκλωβισμένοι καθώς και ο αριθμός σε κάθε κοινότητα είναι:

Ριζοκάρπασο 241
Αγία Τριάδα 61
Άγιος Ανδρόνικος 2
Άγιος Θέρισσος 2
Κορμακίτης 54
Καρπάσια 5
Σύνολο 365