Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η Υπηρεσία επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι και καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και τους άλλους φορείς.

Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εγκλωβισμένους καθώς και με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και με επισκέψεις Λειτουργών της Υπηρεσίας στα κατεχόμενα χωριά μας.

Στις περιπτώσεις των εγκλωβισμένων που επιθυμούν να έλθουν για εγκατάσταση στις ελεύθερες περιοχές η Υπηρεσία, σε συνεργασία για αρμόδια τμήματα, τους παρέχει κάθε βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Στην πράξη, λόγω των συνθηκών που έχουν εκτεθεί, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αποστολή της, που διαμορφώνεται από την καθημερινή τριβή με τα προβλήματα των εγκλωβισμένων.

Επίσης η Υπηρεσία επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τις Κρατικές Αποθήκες, την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, μιας σειράς άλλων ανθρωπιστικών προβλημάτων που προκύπτουν από την ανώμαλη κατάσταση που δημιουργεί η συνεχιζόμενη Τούρκικη κατοχή.

Σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού τους παρέχεται κάθε βοήθεια κατά τις επισκέψεις τους στα Κρατικά Νοσηλευτήρια, καθώς και οργάνωση των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων των μαθητών του Ριζοκαρπάσου.