Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και η Υπηρεσία Εγκλωβισμένων / Ανθρωπιστικών Θεμάτων βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και συνεννόηση με Υπουργεία και Οργανώσεις με σκοπό να επιλαμβάνονται και να επιλύουν θέματα που αφορούν ήκαι επηρεάζουν την ομαλή διαβίωση των Εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας στα κατεχόμενα χωριά τους..

Συγκεκριμένα το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας για θέματα Εγκλωβισμένων συνεργάζεται στενά και αδιάκοπα με :


- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ καθώς και με τις πιο κάτω Υπηρεσίες του Υπουργείου:- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ καθώς και με την πιο κάτω Υπηρεσία του Υπουργείου:


ΑΛΛΟΙ: