Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Οι Θρησκευτικές Ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμένιων και Λατίνων, βάσει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν ισότιμο και αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας της Κύπρου.

Με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας θέματα που αφορούν στις Θρησκευτικές Ομάδες συμπεριλήφθηκαν κάτω από τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προεδρίας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η ευαισθησία και η στήριξη του Κράτους προς τις Θρησκευτικές Ομάδες στην ίση μεταχείριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό σε όλα τα επίπεδα, αλλά και τη δημιουργία ενός χρήσιμου και πάντα ωφέλιμου διαύλου επικοινωνίας με την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Με καθορισμένη στρατηγική για αποτελεσματική επίτευξη στόχων, ο Επίτροπος Προεδρίας προωθεί συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις για να γίνει δυνατή η προβολή και η ανάδειξη της θρησκείας, της ιστορίας και του πολιτισμού της κάθε Θρησκευτικής Ομάδας. Πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτική βάση με τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στην Βουλή των Αντιπροσώπων, τους Θρησκευτικούς τους Ηγέτες, με κοινότητες, σωματεία και άλλα οργανωμένα σύνολα.

Σε συνεργασία με Υπουργεία, Υπηρεσίες, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, σχολεία) αλλά και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους, για κάθε περίπτωση, εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων, γίνονται συναντήσεις και συντονισμένες ενέργειες για την καλύτερη στήριξη και προώθηση των αιτημάτων αλλά και την επίλυση θεμάτων που τους απασχολούν.