Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με αυτό τον τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση για την προστασία των τριών Θρησκευτικών Ομάδων της Κύπρου (Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων). Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για τη διάσωση, προστασία και προβολή τόσο της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής όσο και της Αρμένικης Γλώσσας.