Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας προβαίνει σε σύναψη και υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου. Σκοπός είναι μέσα από διάφορες πρόνοιες των Μνημονίων να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν δράσεις, έρευνες, συνεργασίες και προγράμματα ανάλογα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας. Μεταξύ άλλων προνοιών, έχει επιτευχθεί και η εξασφάλιση αριθμού υποτροφιών από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του τόπου μας σε ποικίλους κλάδους και προγράμματα προς απόδημους Κύπριους (μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ / ΠΟΜΑΚ) και προς τέκνα εγκλωβισμένων γονέων. Πιο κάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας Υποτροφιών, καθοδήγηση ενδιαφερομένων και διαδικασίες. Επίσης παρατίθενται τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα και κλάδους που προσφέρουν.


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Frederick
University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Σχολή Μοριακής Ιατρικής