Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η μέριμνα του Κράτους μέσα από σχετικές νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί από τα κατά καιρούς Υπουργικά Συμβούλια και την Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν ενεργειών και συνεργασίας του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας, της Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων / Ανθρωπιστικών Θεμάτων και των αρμοδίων Υπουργείων και Τμημάτων τους, έχουν στόχο να διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης προς τους Εγκλωβισμένους.

Μέσω συγκεκριμένων Συντάξεων και Επιδομάτων παρέχονται διευκολύνσεις αλλά και κίνητρα για την όσο το δυνατό πιο ομαλή διαβίωση των Εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα χωριά τους και συνέχιση της εκεί ενασχόλησής και βίου τους, ενώ παράλληα επιδιώκεται η παροχή κινήτρων προς νεαρά ζευγάρια για επανεγκατάστασή τους στα κατεχόμενα χωριά τους.

Πιο κάτω δίδεται σχετική πληροφόρηση όσον αφορά Συντάξεις, Σχέδια και Επιδόματα :


ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ