Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

   Προωθείται ο σχεδιασμός δράσεων για την προβολή των θρησκευτικών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να ενσωματωθούν θέματα που αφορούν στις Θρησκευτικές Ομάδες στη θεματολογία υφιστάμενων τηλεοπτικών εκπομπών, στην πρωινή ή απογευματινή ζώνη αλλά και προγράμματα που να σχετίζονται με εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή, συνεργασίες για ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νεολαία, διοργάνωση διαλέξεων σε θέματα επικαιροτότητας και ενδιαφέροντος των Θρησκευτικών Ομάδων κλπ.

  • Με Γενική Διεύθυνση Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης:
   Για την προώθηση θεμάτων που απασχολούν τις θρησκευτικές ομάδες, το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία με τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων προχωρεί σε ενδελεχή μελέτη με στόχο την αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών πόρων έτσι ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα εξετάζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Επίσης, από το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας έχουν συντονιστεί συναντήσεις με λειτουργούς της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης με στόχο τον εντοπισμό και αξιοποίηση προγραμμάτων, καθώς και την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων. Θέματα στα οποία ενδιαφέρουν για υποβολή αιτήσεων είναι:

   - Υποστήριξη στη δημιουργία εγχειριδίων μετά την καταγραφή της μαρωνιτικής κυπριακής (συνεργασία με σχολείο του Λιβάνου).
   - Επιμόρφωση διδασκόντων διδασκαλίας αρμένικης γλώσσας.
   - Εμπλουτισμός και διαχείριση αρχείου λατινικής κοινότητας και ετοιμασία ταινίας για προβολή της Κοινότητας.
   - Δημιουργία μουσείων ή πολιτιστικών ιδρυμάτων, κλπ

  • Με Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
   Σε συνεργασία του ΥΠΠΑΝ, του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας και του ΡΙΚ με τους Εκπροσώπους των τριών Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή - Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι -, και στη βάση της Σύμβασης Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν δημιουργηθεί 15 φιλμάκια που αφορούν στη μακραίωνη παρουσία και εξέλιξη των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων στην Κύπρο. Το υλικό είναι αξιόλογο και για να το παρακολουθήσετε να πατήστε εδώ
   Στις 19/11/2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Δημοσιογραφική Διάσκεψη για ανάδειξη του πιο πάνω έργου, στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων. Για να διαβάσετε τον χαιρετισμό του Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ