Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960, μαζί με τους Μαρωνίτες και τους Λατίνους, οι Αρμένιοι αναγνωρίζονται ως «θρησκευτική ομάδα» και έχουν επιλέξει να ανήκουν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η Αρμενοκυπριακή κοινότητα στηρίζεται ισχυρά, οικονομικά και ηθικά, από την Κυπριακή Δημοκρατία και οι Αρμενοκύπριοι εκπροσωπούνται από έναν εκλελεγμένο Εκπρόσωπο στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν, επιχειρηματίας από τη Λευκωσία.

Η Αρμενική Μητρόπολη Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία. Ο θρησκευτικός ηγέτης της κοινότητας, από τον Μάρτιο του 2017, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Khoren Toghramadjian, υπόλογος στον Καθόλικο (Πατριάρχη) του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας.

Διατηρούν δική τους γλώσσα, σχολεία, εκκλησίες, κοιμητήρια, μνημεία, μέσα ενημέρωσης, κοινωνικούς φορείς, έθιμα, παραδόσεις και πολιτιστική ζωή. Από οικονομική άποψη, οι Αρμενοκύπριοι έχουν την τάση να είναι αυτοεργοδοτούμενοι επιχειρηματίες/έμποροι, επαγγελματίες και τεχνίτες.

Τον Φεβρουάριο του 2023 έχει ξεκινήσει ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στη συγκρότηση Κυπριακού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης, για τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων και Λατίνων της Κύπρου και φέρει την ονομασία Καρμέλα. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι, μέσα από εμπειρίες και βιώματα των μελών των δυο κοινοτήτων κατά τον τελευταίο αιώνα, να επιτευχθεί η καταγραφή πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων, παραδόσεων και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε κοινότητας. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο πρόσφατο παρελθόν το βραχύβιο Εθνικό Εκπαιδευτήριο-Ορφανοτροφείο και το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Μελκονιάν υπήρξαν Ιδρύματα τα οποία άσκησαν μεγάλη επιρροή όπως ήταν και η παρουσία της Αρμενικής Λεγεώνας στην Κύπρο, ενώ η μετανάστευση μεγάλου αριθμού Αρμενοκυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά διαμόρφωσε τη σημερινή αρμενική παροικία της Βρετανίας.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η Κύπρος υπήρξε η πρώτη χώρα που έφερε το ζήτημα της αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1965 και η δεύτερη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Αρμενική Γενοκτονία το 1975.

Σύμφωνα με την τελευταία Δημογραφική Έκθεση του 2017 της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι Αρμένιοι αποτελούν το 0,4% της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας (η Ελληνοκυπριακή Κοινότητα αριθμεί 713,500).

Πιο κάτω θα βρείτε σχετική πληροφόρηση και υλικό που αφορά την Αρμένικη Κοινοτότητα:


Χαιρετισμός κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν, Εκπροσώπου Αρμενίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Αρμένικη Κοινότητα
Αρμένικη Εκκλησία στην Κύπρο