Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960, οι Λατίνοι μαζί με τους Μαρωνίτες και τους Αρμένιους αναγνωρίζονται ως «Θρησκευτική Ομάδα» και έχουν επιλέξει να ανήκουν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η Λατινική κοινότητα εκπροσωπείται από εκλελεγμένο Εκπρόσωπο στη Βουλή των Αντιπροσώπων την κα Αντωνέλλα Μαντοβάνη.

Οι Λατίνοι της Κύπρου, δεν έχουν δική τους γλώσσα, είναι εξ ολοκλήρου θρησκευτική ομάδα με μέλη από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Σε κάθε πόλη λειτουργούν εκκλησίες της Λατινικής κοινότητας. Όσον αφορά Σχολεία λειτουργεί στη Λεμεσό η Σχολή Αγίας Μαρίας (St. Mary's) και το Κολέγιο Τέρρα Σάντα στη Λευκωσία, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας ή θρησκεύματος.

Τον Φεβρουάριο του 2023 έχει ξεκινήσει ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στη συγκρότηση Κυπριακού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης, για τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων και Λατίνων της Κύπρου και φέρει την ονομασία Καρμέλα. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι, μέσα από εμπειρίες και βιώματα των μελών των δυο κοινοτήτων κατά τον τελευταίο αιώνα, να επιτευχθεί η καταγραφή πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων, παραδόσεων και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε κοινότητας. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Λατινική κοινότητα διαθέτει επίσης στέγη ευγηρίας στη Λάρνακα καθώς και κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας «Hospice» στην Πάφο, στο οποίο φιλοξενούνται άτομα οποιασδήποτε θρησκείας και καταγωγής. Το κέντρο κτίστηκε μετά από δραστηριοποίηση Άγγλων Καθολικών, μη Κύπριων υπηκόων, και κατοίκων της περιοχής Πάφου με τη βοήθεια του Λατίνου ιερέα της Πάφου.

Η κοινότητα δεν έχει Μητρόπολη στην Κύπρο, βρίσκεται κάτω από το Λατινικό Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και ο αντιπρόσωπός του στην Κύπρο είναι ο Γενικός Βικάριος. Το Βικαριάτο στεγάζεται στη Λευκωσία. Οι Λατίνοι της Κύπρου αποτελούν μία συγκροτημένη και σταθερά αυξανόμενη κοινότητα. Σύμφωνα με την τελευταία Δημογραφική Έκθεση του 2017 της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι Λατίνοι αποτελούν το 0,1% της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας (η Ελληνοκυπριακή Κοινότητα αριθμεί 713,500) και τα τελευταία έχει παρατηρηθεί άφιξη πολλών Ρωμαιοκαθολικών από διάφορες άλλες χώρες.

Πιο κάτω δίδεται πληροφόρηση και υλικό όσον αφορά την Λατινική κοινότητα.


Χαιρετισμός κας Αντωνέλλας Μαντοβάνη, Εκπροσώπου Λατινικής Κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Λατινική Κοινότητα
Λατινική Εκκλησία