Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Στις κατεχόμενες από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχές, λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τρία δημόσια εκπαιδευτήρια για τις ανάγκες των εγκλωβισμένων παιδιών. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο του Ριζοκαρπάσου, το Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου και το εξατάξιο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού φροντίζει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και την Υπηρεσία Εγκλωβισμένων/Ανθρωπιστικών Θεμάτων, να αποστέλλει κάθε χρόνο το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό για τη στελέχωση των τριών σχολείων καθώς και του Ολοήμερου Σχολείου. Μεριμνά επίσης, ώστε να στέλνονται έγκαιρα όλα τα απαραίτητα υλικά και μέσα, βιβλία και γραφική ύλη και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός που αποστέλλεται στα σχολεία στις ελεύθερες περιοχές. Τα σχολεία του Ριζοκαρπάσου είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με φωτοτυπικές μηχανές, με κλιματιστικά, ενώ έχει επιτευχθεί σχετικά εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει κατασκευασθεί γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο Ριζοκάρπασο παρακολουθείται στενά με πολύ συχνές επισκέψεις και αρμόδιους λειτουργούς και επιθεωρητές του Υπουργείου και δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες έτσι ώστε αυτή να βελτιώνεται και τα προβλήματα να επιλύονται άμεσα, στο μέτρο του δυνατού. Το Υπουργείο παρακολουθεί επίσης στενά τη γενικότερη κατάσταση των μαθητών και φροντίζει ώστε ειδικοί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι να μεταβαίνουν τακτικά στα τρία σχολεία για παρακολούθησή τους. Συνδρομή της Υπηρεσίας παρέχεται και στους μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν σε πανεπιστήμια ή κολλέγια των ελεύθερων περιοχών.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας διοργανώνει τακτικές συσκέψεις με συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, των Διευθυντών των Σχολείων και της Σχολικής Εφορίας για επίλυση των διαφόρων προβλημάτων.

Στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο λειτουργεί Προαιρετικό Ολοήμερο με όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό, ενώ στο Γυμνάσιο συχνά γίνονται απογευματινά ιδιαίτερα μαθήματα ενίσχυσης των μαθητών.

Στα σχολεία εργοδοτούνται επίσης, καθαρίστριες, επιμελήτρια, συντηρητής, μάγειρας για το ολοήμερο σχολείο και βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό.


ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ.pdf