Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αγνοουμένων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1) Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, μελέτη και αξιοποίηση υλικού σχετικά με τους αγνοουμένους

2) Τη συνεχή συμπλήρωση και επανεξέταση των προσωπικών φακέλων των αγνοουμένων καθώς και τη σχετική με αυτούς ενημέρωση των συγγενών

3) Τη διερεύνηση διαφόρων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της Υπηρεσίας σχετικά με τους αγνοουμένους εντός και εκτός Κύπρου και ετοιμασίας σχετικών σημειωμάτων.

4) Τη διαφώτιση, με τη συνεργασία των Επιτροπών Συγγενών Αγνοούμενων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για το θέμα των αγνοουμένων.

5) Την προώθηση και επίλυση, όπου είναι δυνατό, των διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των αγνοουμένων μας.

6) Τη λήψη γενετικών υλικών από συγγενείς αγνοουμένων και ανθρωπολογικών στοιχείων των αγνοουμένων, για σκοπούς ταυτοποίησης των λείψανων τους σε περίπτωση εντοπισμού τους.

7) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ή και Λειτουργοί της, συμμετέχουν σε Επιτροπές/Συνεδρίες για θέματα αγνοουμένων, και επιλαμβάνονται θεμάτων οργάνωσης και συμμετοχής σε επετειακές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για το1974.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, η Υπηρεσία Αγνοουμένων επιλαμβάνεται και των πιο κάτω θεμάτων:


Παράδοση Ιατροδικαστικών Εκθέσεων στους Συγγενείς
Διαδικασίες για Οργάνωση Κηδειών Λειψάνων Αγνοουμένων/Πεσόντων
Διαχείριση Περιουσιών Αγνοουμένων
Επίδομα Κηδείας Λειψάνων Αγνοουμένων/Πεσόντων
Αντιμετώπιση και Επίλυση Προβλημάτων Συγγενών Αγνοουμένων
Ενημέρωση Συγγενών Αγνοουμένων
Ψηφιοποίηση Αρχείων