Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Οικονομική βοήθεια σε νεαρά ζευγάρια Ε/κ και Μαρωνιτών για εγκατάσταση στα κατεχόμενα χωριά τους, παρέχει το κράτος, ΚΥΠΕ - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 13/09/2019


Οικονομική βοήθεια σε νεαρά ζευγάρια Ε/κ και Μαρωνιτών για εγκατάσταση στα κατεχόμενα χωριά τους, παρέχει το κράτος, ΚΥΠΕ - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 13/09/2019

Η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει οικονομική βοήθεια σε νεαρά ζευγάρια Ελληνοκύπριων και μέλη της Μαρωνίτικης Κοινότητας ηλικίας μέχρι 45 ετών προκειμένου να εγκατασταθούν στα κατεχόμενα χωριά τους ώστε να επιτευχθεί και η αναζωογόνηση, η διατήρηση και η ανάπτυξη των χωριών αυτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν συνάψει είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό γάμο ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης Νομοθεσίας και πρόκειται να εγκατασταθούν και να διαμένουν μόνιμα ως συγκροτημένη οικογένεια στο κατεχόμενο χωριό τους τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας (αφού προηγηθεί σχετική αίτησή τους), υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα.

Στους δικαιούχους του Σχεδίου θα παραχωρείται, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

(α) ποσό μέχρι και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) για οικογένειες με παιδιά μέχρι 18 ετών και μέχρι και δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για οικογένειες χωρίς παιδιά, ως οικονομική βοήθεια για σκοπούς στέγασης της οικογένειας.

Η βοήθεια θα παραχωρείται σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση (ποσοστό 50%) θα καταβάλλεται μόλις οι οικογένειες εγκατασταθούν στην κατεχόμενη κοινότητα και η δεύτερη (ποσοστό 50%) όταν συμπληρώσουν έξι μήνες μόνιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους.

Το ύψος του ποσού της βοήθειας που θα παραχωρείται θα αποφασίζεται ανάλογα με τον προγραμματισμό της κάθε οικογένειας για ανέγερση ή επιδιόρθωση / συντήρηση κατοικίας και νοουμένου ότι οι αιτητές δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη χορηγία ή επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

(β) ποσό μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), ως εφάπαξ οικονομική βοήθεια για αγορά οικοσκευών και άλλων αναγκαίων ειδών, όταν συμπληρώσουν έξι μήνες μόνιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους.

(γ) εφάπαξ ή με δόσεις ποσό μέχρι και €3.000 που θα καταβάλλεται μόλις οι οικογένειες εγκατασταθούν στην κατεχόμενη κοινότητα ως οικονομική βοήθεια για σκοπούς επαγγελματικής αποκατάστασης/οικονομικής δραστηριοποίησης των δικαιούχων (δημιουργία μικρής βιοτεχνίας ή επιχείρησης).

Η μικρή βιοτεχνία ή επιχείρηση, "θα μπορούσε να συνδέεται με το Σχέδιο Παροχής Ειδικής Ενίσχυσης σε Εγκλωβισμένους Νέους Γεωργούς και Οικονομικής Βοήθειας σε Εγκλωβισμένους Αλιείς και Αγροβιοτέχνες, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εφόσον δεν είναι δραστηριοποιημένο οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας στις ελεύθερες περιοχές".

Πρόσθετα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «αφού οι οικογένειες συμπληρώσουν ένα χρόνο μόνιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα που παραχωρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Επανεγκατάστασης στα Κατεχόμενα, για όσο χρονικό διάστημα πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και αποδεδειγμένα συνεχίζουν τη μόνιμη και συνεχή διαμονή τους στο κατεχόμενο χωριό τους».

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για τις πρόνοιες και τους όρους του Σχεδίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων στην Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 56, 3ος όροφος, 1082 Λευκωσία ή στον τηλεφωνικό αριθμό 22400108.