Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Επέστρεψαν ήδη 323 άτομα στα σπίτια τους στα κατεχόμενα - Οικονομικά κίνητρα από την Δημοκρατία, Πολίτης 11/09/2022


Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε πρόσφατη συνεδρία του, αναθεώρησε το σχέδιο επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές. Σε εφαρμογή και σχέδιο εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών ηλικίας κάτω των 45 ετών. Προσεχώς, τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο επιδότησης νεαρών εγκλωβισμένων ζευγαριών για ανέγερση κατοικίας

Την αναθεώρηση του σχεδίου επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του. Παράλληλα, το γραφείο του επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, εφαρμόζουν σχέδιο εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών ηλικίας κάτω των 45 ετών, με σκοπό την αύξηση των νεαρών προσώπων που διαβιούν σήμερα στα κατεχόμενα χωριά μας, καθώς, λόγω γήρανσης, αρκετοί εγκλωβισμένοι μας φεύγουν από τη ζωή. Σύντομα, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και το νέο σχέδιο επιδότησης νεαρών εγκλωβισμένων ζευγαριών για ανέγερση/ επέκταση κατοικίας. Το νέο αυτό σχέδιο αναμένεται να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα συγκατοίκησης που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων μας.

Ειδικότερα, το νέο σχέδιο επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζει διαδικασία σε δύο στάδια, αρχικά της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολούθως της υποβολής αίτησης. Παράλληλα, εισαγάγει ασφαλιστικές δικλείδες καθόσον αφορά τη βεβαίωση της μόνιμης και συνεχούς διαμονής, αλλά και τη βεβαίωση διελεύσεων που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την αρμόδια επιτροπή της Αστυνομίας. Πέραν των πιο πάνω ασφαλιστικών δικλείδων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στήριξης από την κυβέρνηση προς τα πρόσωπα που θα καθίστανται δικαιούχοι του σχεδίου, έχει εισαχθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία μονήρεις υπερήλικες άνω των 75 ετών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις του σχεδίου, θα λαμβάνουν επιπλέον μηνιαίο επίδομα ύψους €240, ως επίδομα φροντίδας.

Οι διατάξεις του νέου σχεδίου θα εφαρμόζονται για νέους αιτητές, ενώ τα πρόσωπα τα οποία ήδη λαμβάνουν το σχετικό επίδομα συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος του ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της έγκρισης και ακολούθως για σκοπούς ανανέωσης της συμμετοχής τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ως η αρμόδια αρχή, θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει απαραίτητους για όλη τη χρονική περίοδο που ο δικαιούχος λαμβάνει το επίδομα για σκοπούς ελέγχου και επιβεβαίωσης των όσων καταγράφονται στην αίτηση, βάση της οποίας είχε ληφθεί η έγκριση για επανεγκατάσταση.

Το σχέδιο εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών

Το γραφείο του επιτρόπου Προεδρίας (Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, εφαρμόζουν σχέδιο εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών ηλικίας κάτω των 45 ετών στα κατεχόμενα χωριά μας.

Οι επανεγκατασταθέντες λαμβάνουν επίδομα €371,60 το άτομο και €557,55 ανά ζεύγος. Στα νεαρά ζευγάρια παραχωρείται οικονομική βοήθεια μέχρι €15.000 εάν έχουν παιδιά μέχρι 18 χρόνων και μέχρι €10.000 χωρίς παιδιά. Τους παραχωρείται, επίσης, οικονομική βοήθεια μέχρι €2.000 για αγορά οικοσυσκευής και άλλων αναγκαίων ειδών και πόσο μέχρι €3.000 για σκοπούς επαγγελματικής δραστηριότητας.

Νεαρά εγκλωβισμένα ζευγάρια

Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πολύ σύντομα. Προβλέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένες οικογένειες που αποτελούνται από πρόσωπα μέχρι 45 ετών, τα οποία διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά τους όπου διαβιούν εγκλωβισμένοι, ώστε σε περίπτωση που το επιθυμούν να επεκτείνουν την υφιστάμενη κατοικία τους ή να αναγείρουν νέα κατοικία ως επίσης και να την εξοπλίσουν με οικιακές συσκευές. Το ανώτατο ποσό που δύναται αιτητής να επωφεληθεί από το σχέδιο ανέρχεται στις €15.000 για ανέγερση/ επέκταση κατοικίας και επιπλέον μέχρι €2.000 για την αγορά οικοσυσκευής.

Το σχέδιο έχει βάθος τριετίας και η εφαρμογή του θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα συγκατοίκησης που αντιμετωπίζει σήμερα ένας μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων. Σημειώνεται ότι ο μεγάλος αριθμός συγκατοίκησης προέκυψε από την επιστροφή νεαρών εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα χωριά τους, από γάμους και κατ΄ επέκταση, με την απόκτηση τέκνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την περίοδο 2017 – 2020, εγκρίθηκαν 184 αιτήσεις εγκλωβισμένων για παροχή οικονομικής βοήθειας συνολικού ύψους €1,3 εκατ., με σκοπό την επιδιόρθωση/ συντήρηση κατοικιών. Το σχέδιο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της πολιτικής για παραμονή των εγκλωβισμένων στις πατρογονικές τους εστίες και την άμβλυνση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Δικαιούχοι ήταν όλοι οι εγκλωβισμένοι, καθώς και νεαρά ζευγάρια επανεγκατασταθέντων που είχαν παιδιά που φοιτούσαν στα σχολεία. Επίσης, επιδιορθώθηκαν υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.

Στους 661 ανέρχονται πλέον

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξασφαλίσαμε από το γραφείο του επιτρόπου Προεδρίας, σήμερα διαβιούν στις κατεχόμενες περιοχές συνολικά 338 εγκλωβισμένοι, 290 σε ελληνοκυπριακά χωριά της Καρπασίας και 48 στα Μαρωνίτικα και 323 επανεγκατασταθέντες, 51 σε ελληνοκυπριακά χωριά και 272 στα Μαρωνίτικα. Η γεωγραφική κατανομή τους έχει ως εξής:

Περιοχή Καρπασίας

  • Εγκλωβισμένοι: Ριζοκάρπασο – 241, Αγία Τριάδα – 47 και Άγιος Ανδρόνικος – δυο. Σύνολο 290 εγκλωβισμένοι.
  • Επανεγκατασταθέντες: Ριζοκάρπασο – 44 και Αγία Τριάδα – επτά. Σύνολο 51 επανεγκατασταθέντες.
Κοινότητες Κορμακίτη
  • Εγκλωβισμένοι: Κορμακίτης – 45 και Καρπάσια – τρεις. Σύνολο 48 εγκλωβισμένοι.
  • Επανεγκατασταθέντες: Κορμακίτης – 249 και Καρπάσια – 23. Σύνολο 272 επανεγκατασταθέντες.
Η εκπαίδευση των παιδιών

Στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο φοιτούν σήμερα 15 μαθητές στο εξατάξιο γυμνάσιο, 15 στο δημοτικό και επτά στο νηπιαγωγείο. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, θα συμπληρώσουν το τρίτο έτος της ηλικίας τους ακόμη τρία παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό τους σε 10. Επίσης, λειτουργεί ολοήμερο σχολείο στο Ριζοκάρπασο και προσφέρεται διατροφή. Στο Ριζοκάρπασο λειτουργούν δύο σχολικές μονάδες. Η μία στεγάζει το εξατάξιο (γυμνάσιο και λύκειο μαζί) και η δεύτερη μονάδα στεγάζει το δημοτικό σχολείο, την προδημοτική και το νηπιαγωγείο.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε δαπάνη ύψους €100.000 για διορθωτικά έργα στις σχολικές μονάδες του Ριζοκαρπάσου, καθώς και ποσό ύψους €80.000 για τη δημιουργία γηπέδου φούτσαλ.

Τα επιδόματα

Όλοι οι εγκλωβισμένοι λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό επίδομα ύψους €371,60 και €557,55 όταν είναι ζεύγος. Για κάθε παιδί καταβάλλεται επιδότηση ύψους €111 τον μήνα, το οποίο αυξάνεται στα €379 όταν συμπληρώσουν το τρίτο έτος της ηλικίας τους και νοουμένου ότι έχουν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο του Ριζοκαρπάσου. Το ποσό αυτό τους καταβάλλεται μέχρι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους, λαμβάνουν το μηνιαίο επίδομα των €371,60. Καταβάλλεται, επίσης, επίδομα κατ’ οίκον φροντίδας εγκλωβισμένων, το οποίο αναθεώρησε σε πρόσφατη συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο. Στους εγκλωβισμένους αποστέλλονται, επίσης, τρόφιμα και άλλα αγαθά.

Πρόσθετα, προσφέρονται τα ακόλουθα σχέδια οικονομικής στήριξης:

  • Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους γεωργοκτηνοτρόφους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης.
  • Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων.
  • Επιδότηση μέχρι €5.000 για καλλιέργεια σιτηρών μέχρι 1.000 σκάλες και εκτροφή παραγωγικών ζώων. Επιδότηση μέχρι €2.500 για την κατοχή κυψελών για παραγωγή μελιού και μέχρι €1.000 για κατοχή βάρκας για αλιεία.
  • Πρόσθετη βοήθεια για νέους γεωργούς ηλικίας κάτω των 45 ετών.
Επίτροπος Προεδρίας: «Θέλουμε να δώσουμε ζωή και ελπίδα»

Ο επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, κληθείς από τον «Π» να σχολιάσει την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του σχεδίου επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές μας, δήλωσε επί λέξει: «Οι εγκλωβισμένοι μας από το 1974 βιώνουν τις πιο δραματικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της κατοχής και συνεχίζουν να αγωνίζονται σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες προκειμένου να παραμείνουν στην πατρώα γη. Η κυβέρνηση με συνεχείς δράσεις και τις κατάλληλες αποφάσεις, διαμορφώνει σχέδια στήριξης με στόχο να βοηθήσουν του εγκλωβισμένους μας να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά διαστήματα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αλλά και την ενθάρρυνση της επανεγκατάστασης όσων το επιθυμούν. Τα τελευταία χρόνια, με διάφορα σχέδια επανεγκατάστασης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε συμπατριώτες μας από τα κατεχόμενα χωριά μας, στα οποία διαβιούν εγκλωβισμένοι, να επανεγκατασταθούν προκειμένου να δώσουμε ζωή και ελπίδα στα κατεχόμενα μέρη μας. Στόχος του γραφείου μας παραμένει η παροχή διευκολύνσεων για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διαβίωση των εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα χωριά τους και συνέχιση της εκεί ενασχόλησης και βίου τους, αλλά παράλληλα επιδιώκουμε και την παροχή κινήτρων προς νέους και νεαρά ζευγάρια για επανεγκατάστασή τους στα κατεχόμενα χωριά τους. Επιθυμώ για ακόμη μια φορά να εκφράσω την απέραντη εκτίμηση και τον θαυμασμό που νιώθω για την υπομονή που δείχνουν οι εγκλωβισμένοι μας απέναντι στα προβλήματα της κατοχής, καθώς και για την επιμονή τους να παραμένουν ριζωμένοι στη γη των γονέων τους».