Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη σημερινή του συνεδρίαση 13/11/2020 - Σχέδιο Επιδότησης Τέκνων Εγκλωβισμένων, ΓΤΠ 13/11/2020


Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη ενέκρινε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης.

Πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 34 οικιστικών μονάδων στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, σε 42 δικαιούχους.

Ενέκρινε, επίσης, την έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης.

Πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση των 16 οικιστικών μονάδων στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, σε 18 δικαιούχους.

Εξάλλου, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο «O περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020».

Σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η ενοποίηση/κωδικοποίηση συγκεκριμένων νομοθεσιών, που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Εντεταλμένης Υπηρεσίας με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών.

Η ενοποίηση των προαναφερθεισών νομοθεσιών αποσκοπεί κυρίως στην αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και των εξουσιών της αρμόδιας Αρχής με σκοπό την ορθότερη και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία χρήζει εκσυγχρονισμού και απλοποίησης.

Επίσης, σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του Σχεδίου Επιδότησης Τέκνων Εγκλωβισμένων που φοιτούν σε Ανώτερα/Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού και στους φοιτητές που είναι τέκνα εγκλωβισμένων και συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019.

Σκοπός της αναθεώρησης είναι η βελτίωση των μέτρων που αυτή περιλαμβάνει, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για ενίσχυση της ανταπόκρισης των δικαιούχων στις ορεινές περιοχές, και των επενδυτών στα πολεοδομικά κίνητρα.

Για το θέμα, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής αναμένεται να δώσει σε συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να παρουσιάσει τις πρόνοιες του αναθεωρημένου πλαισίου στεγαστικής πολιτικής.