Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

To Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας ανακοινώνει την έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου επιδότησης νεαρών εγκλωβισμένων οικογενειών για ανέγερση/επέκταση κατοικίας ,ΓΤΠ 22/10/2021


Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας (Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων και Εγκλωβισμένων) ανακοινώνει την έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου επιδότησης νεαρών εγκλωβισμένων οικογενειών για ανέγερση/επέκταση κατοικίας, το οποίο αποτελεί συνέχεια προηγούμενων σχεδίων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται για στήριξη των συμπατριωτών εγκλωβισμένων μας, η στήριξη των οποίων αποτελεί και αδήριτη εθνική προτεραιότητα.

Στόχος του σχεδίου είναι η ενθάρρυνση και ενίσχυση νεαρών ζευγαριών, καθώς και νεαρών μονογονεϊκών οικογενειών, για παραμονή στα χωριά τους, όπως και των παιδιών των εγκλωβισμένων, κάτι που κατ’ επέκταση θα ενδυναμώσει τα σχολεία μας στο Ριζοκάρπασο.

Το Σχέδιο που τίθεται σε άμεση εφαρμογή προνοεί την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένες οικογένειες που αποτελούνται από πρόσωπα μέχρι 45 ετών, τα οποία διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά μας όπου διαβιούν εγκλωβισμένοι, ώστε, σε περίπτωση που το επιθυμούν, να επεκτείνουν την υφιστάμενη κατοικία τους ή να ανεγείρουν νέα κατοικία, ως επίσης και να την εξοπλίσουν με οικιακές συσκευές. Το ανώτατο ποσό που δύναται αιτητής να επωφεληθεί ανέρχεται σε €15.000. Το Σχέδιο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2023 και αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ενίσχυση της παρουσίας των εγκλωβισμένων στα χωριά τους αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους.

Οι δικαιούχοι του εν λόγω σχεδίου, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων στα τηλέφωνα 22400108, 22400109 και 22400147 για οποιαδήποτε πληροφόρηση και καθοδήγηση.

(ΡΜ/ΕΚ/ΣΧ)