Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Live broadcast from RIK Sat on 26/07/2022 : Opening ceremony of the World Conference of Cyprus Diaspora 2022Σελίδα: Announcements

Προσθήκη/Τροποποίηση καταχώρησης.
Η σελίδα αυτή, έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση: ../All/1E99401DB742457FC225888A00541DE7?OpenDocument


Ανακοινώσεις :
Συνεντεύξεις:
Ομηλίες:
Ημερομηνία :
26/07/2022
Τίτλος :
26/07/2022 - Live broadcast from RIK Sat - Opening ceremony of the World Conference of Cypriots of the Diaspora 2022
Ημερομηνία Λήξεως :
25/01/2023
Διαγραφή :
Γενικές Αναλκοινώσεις:
Εμφάνηση στη σελίδα των Αποδήμων:
Εμφάνηση στη σελίδα των Αγνοουμένων:
Εμφάνηση στη σελίδα των Εγλωβισμένων:
Εμφάνηση στη σελίδα των Θρησκευτικών Ομάδων:
Εμφάνηση στη σελίδα της Κατ. Θρησκευτικής και Πολιτιστικής κληνομιάς:

Εισαγωγή Κειμένου :

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΡΙΚ - ΣΑΤ

26/07/2022 - Live broadcast from RIK Sat -
To watch the Opening ceremony of the World Conference of Cyprus Diaspora (POMAK - PSEKA - NEPOMAK) 2022
please press on the logo above on the 26/07/2022 at 19:00
Back to previous page
Back To Top