Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την εποπτεία παντός θέματος που αφορά την υπόθεση των αγνοουμένων και τα προβλήματα των εγκλωβισμένων και επαγρυπνεί για τη σωστή διαχείριση των θεμάτων αυτών από τις «οικίες Υπηρεσίες». «Οικίες Υπηρεσίες» σύμφωνα με τους ίδιους Νόμους σημαίνει την Υπηρεσία Αγνοουμένων και την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ασχολείται με θέματα αγνοουμένων και εγκλωβισμένων. Προς υποβοήθηση του Προέδρου βάσει του άρθρου 4 του βασικού Νόμου 17 (Ι) του 1993 οι εν λόγω Υπηρεσίες μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Προεδρία της Δημοκρατίας.


Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω για την επίλυση των προβλημάτων και εξυπηρέτηση των εγκλωβισμένων εμπλέκονται αρκετές Υπηρεσίες στον συντονισμό των δραστηριοτήτων/ενεργειών τους, τα οποία αναλαμβάνει ο Επίτροπος Προεδρίας ή/και ο προϊστάμενος των Υπηρεσιών.